top of page

Mahjong in Nederland

In Nederland wordt al sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw Mahjong gespeeld. In veel huiskamers wordt regelmatig de muur opge-bouwd.   

De Nederlandse Mahjongbond (NMB) is een relatief jonge bond. Opgericht in 2004 maakt de NMB een constante groei door en heeft nu meer dan 600 leden.

Begin van 2018 waren er 25 Mahjongclubs, -verenigingen en -genootschappen aangesloten bij de NMB.

Iedereen die lid is van een bij de NMB aange-sloten club is daarmee ook lid van de NMB.

 

 

 

De NMB assisteert bij de organisatie van toernooien, voorziet in benodigde materialen waar nodig. De NMB houdt officiële ranglijsten bij van de bondsleden die meedingen naar het Nederlands Kampioenschap. Jaarlijks wordt op basis van tijdens toernooien behaalden resultaten een Nederlands Kampioen uitgeroepen in de varianten Riichi, MCR-competitie, MCR-recreanten en NTS.
De NMB helpt bij het promoten en opstarten van nieuwe verenigingen middels het beschikbaar maken van kennis en de inzet van een enthousiast kader voor bijvoorbeeld cursusssen.

 

bottom of page