top of page

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de Mahjongvereniging Oostpoort te Delft luidt:

 

Geldigheid:

Vanaf oktober 2022 voor onbepaalde tijd.

 

Speelavonden:

Elke maandag, met uitzondering van de eerste maandag van de maand. Valt deze avond op een bijzondere dag (1 januari, 27 april, 4 mei, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, een der Kerstdagen of 31 december) dan vervalt de speelavond.

 

Er wordt gespeeld van 19.30 – 22.30 uur.

 

Plaats van de speelavonden is het clubhuis P.V. 't Westen.

Adres: Korftlaan 1-A, 2616 LJ te Delft.

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: dhr. A. Kösters

  • Secretaris: mw. A. Buurman

  • Penningmeester: dhr. J. van Doorne

  • Algemeen adjunct: mw. A. van Doorne – van der Kruk
     

Leden:

De secretaris houdt een ledenlijst bij. De ledenlijst met minimale contactgegevens, dus alleen naam en Emailadres of telefoonnummer is openbaar om de leden in de gelegenheid te stellen onderling contact te hebben. De actuele ledenlijst is onderdeel van dit reglement.

 

Contributie:

De jaarlijkse contributie bedraagt € 80,--.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 2022

bottom of page