top of page

CONTRIBUTIE

De intentie is om het Mahjongen in verenigingsverband betaalbaar te houden. Mahjongvereniging De Oostpoort heeft een begroting, op basis hiervan wordt per speeljaar de contributie vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Hoe meer spelers des te laagdrempeliger ons aanbod voor leden zal kunnen zijn!

 

De contributie is inclusief het lidmaatschap van de Nederlandse Mahjong Bond.

Ben je al NMB-lid via een andere vereniging, dan hoef je natuurlijk niet nogmaals de bondscontributie te betalen!

 

Word je in de loop van het jaar lid dan betaal je een evenredig deel van de jaarcontributie.

De contributie geldt van september tot september, dus loopt gelijk met het speeljaar.

Voor het speeljaar 2022- 2023 is de contributie vastgesteld op €80,=

Wat zijn onze kosten?

De contributie die de leden betalen wordt gebruikt voor het betalen van de zaalhuur, het aanschaffen van materiaal, het betalen van het lidmaatschap van de Nederlandse Mahjong Bond, het organiseren van het jaarlijkse toernooi, de website, alsmede secretariaatskosten en promotie van de vereniging.

bottom of page