CONTRIBUTIE

De intentie is om het Mahjongen in verenigings-verband betaalbaar te houden. Mahjongvereniging De Oostpoort heeft een jaarlijkse begroting, op basis hiervan wordt per jaar de contributie vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Hoe meer spelers des te laagdrempeliger ons aanbod voor leden zal kunnen zijn!

 

De contributie is inclusief het lidmaatschap van de Nederlandse Mahjong Bond.

Ben je al NMB-lid via een andere vereniging, dan hoef je natuurlijk niet nogmaals de bondscontributie te betalen!

 

Word je in de loop van het jaar lid dan betaal je een evenredig deel van de jaarcontributie.

Voor het jaar 2020 zijn er twee contributie-mogelijkheden:

- alleen meedoen met de clubcompetitie op de eerste, derde

   en vijfde maandagavond    : € 42,50

- elke maandagavond spelen: € 78,00

Wat zijn onze kosten?

De contributie die de leden betalen wordt gebruikt voor het betalen van de zaalhuur, het aanschaffen van materiaal, het betalen van het lidmaatschap van de Nederlandse Mahjong Bond, het organiseren van het jaarlijkse toernooi de website alsmede secretariaatskosten en promotie van de vereniging.